Onderhanden activiteiten/projecten
Vorming Rijnland Collectief. Samenwerkingsverbanden, platform en integraal facilteren van ontwikkeling bioregionale circulaire economie. 1e projecten:
  • vorming netwerkorganisatie van transitie-experts (systemen, sectoren en factoren)
  • constellatie #1: van CO2 naar duurzame voedselproductie- & consumptie
  • constellatie #2: vorming Agri/Food Hub
Urgenda regiospinner Zuid-Holland

Voor Urgenda ben ik sinds 2014 regiospinner in Zuid-Holland. Dat betekent kortweg duurzame initiatieven in de regio opsporen, verbindingen (daartussen) leggen waar mogelijk, het werk en de programma's van Urgenda onder de aandacht brengen, en relevante ontwikkelingen signaleren bij Urgenda. In 2014 heb ik bijgedragen aan de regiotour Zuid-Holland.

Nippon Express
Verkenning mogelijkheden solar roof voor Nippon Express distributiecentrum Maasvlakte2

Nippon Express heeft een Europees distributiecentrum laten bouwen op de 2e Maasvlakte, met een dak van 70.000m2.
Synnexus heeft een verkenning gedaan van de mogelijkheden om dit enorme dak te gebruiken voor duurzame energieproductie, met focus op PV.
Daarbij zijn diverse verbindingen gelegd, derde partijen ingeschakeld en mogelijke ontwikkel- en implementatie-scenario's geduid.

IUCN NL LFN
Faciliteren IUCN's Leaders for Nature forums

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature, ‘s werelds grootste en oudste unie voor natuurbescherming. IUCN verenigt de ervaring, kennis en netwerk van 1.300 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ruim 15.000 wetenschappers.
Van 2005 tot 2016 bracht IUCN NL multinationals en grote Nederlandse bedrijven bijeen in het Leaders for Nature netwerk.
Van die bedrijven namen professionals, middle management en CEO's deel in inspiratiesessies & presentaties, masterclasses, best practices, (meerjaren) actieplannen, ketenanalyses en markt voor uitwisseling kennis en samenwerking.

Van 2011 tot 2014 heeft Synnexus workshops begeleid voor met name analyse en actieplanning en voorbereiding op de uitwisseling/samenwerkingsmarkt. Daarin gefaciliteerde bedrijven: PricewaterhouseCoopers, Philips, Akzo Nobel en IBM.

Facilitation of 2020 Climate Solutions Meshwork at COP15/Klimaforum09 in Copenhagen
Synnexus (Wout-Jan Koridon) is als senior host/facilitator opgetreden voor het meshwork tijdens het Klimaforum09 (intro/declaration, evaluation/description of meshwork) in Kopenhagen. Onderdeel van het proces waren dialoogtafels, presentaties, mapping van doorbraakgebieden & factoren (enablers), acties en kennis, status assessments van die 'breakthrough areas' (wereldwijd), mensen/initiatieven verbinden, ruimte bieden voor verkenning en ontmoeting en toeleiding naar een online community platform.  Een 'meshwork' is een vernieuwende en gestruktureerde samenwerking van organisaties en diverse geledingen van de samenleving met een gemeenschappelijk doel en gedeelde principes. Hier een toelichting op het concept van het 'meshwork'.
Connector & Team member @ FOUR YEARS. GO.

FOUR YEARS. GO (4YGO) was/is een wereldwijd programma/platform voor initiatief, inspiratie, informatie en verbinding rond de diverse systeemcrises. Rond de klimaatconferentie in Kopenhagen is het gestart met een 'indigenious leaders call' en is vertaald in een 4-jarig programma - 4YGO- met support en betrokkenheid van een grote groep internationale action & thought leaders.

Synnexus was (mede) connector voor het verkennen & verbinden gerelateerde organisaties, core team member, en heeft de vertaling in de 8 grootste wereldtalen georganiseerd van de belangrijkste documenten en communicatie.

Lezingen Workshops
Lezingen, Presentaties & Workshops

Diverse presentaties, inleidingen en workshops zijn gegeven.
Onder andere:
- op uitnodiging op de landelijke GroenLinks ledendag een presentatie/workshop gegeven over de transities, netwerkstrategie en de optie van circulaire politiek
- in GroenIdee café een presentatie over de complexiteit, thema´s en aanpak van de systeemtransformaties
- bij diverse gelegenheden een impressie van aanpak van de 'meshworking' op de klimaatconferentie in Kopenhagen
- 'What's UP?"; presentatie over wat er - ten goede - gaande is in de transitie naar een duurzame samenleving & economie